Skip to content

Vector Tiles sammen med andre data

Benyt vector tiles fra Septima til at få dit helt eget baggrundskort. Tilføj andre data ved f.eks. at benytte loadingstrategy, når der er mange data som her. Jordstykker hentes som WFS med en anden projektion og bygninger hentes fra en Flatgeobuf fil og placeres oven på kortet.

Vis konfigurationen
json
{}
html
<div data-widget-url="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/config/vectortiles23.json"></div>
<script src="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/widgetconfig.js"></script>

Relaterede eksempler

Der er desværre ingen eksempler, der bruger de samme komponenter.

Anvendte funktioner

Dette eksempel anvender ikke nogen komponenter.

Opdateret: