Skip to content

Versionsoversigt

I alle releases er der, ud over nedenstående, også forbedringer til koden, eksempler og dokumentation.

3.2.6 (22.05.2024)

 • Opdateret "driver" så det håndteres at script indsættes før elementet.
 • Forbedret søgemuligheder i dokumentation og eksempler.

3.2.5 (16.05.2024)

 • Forbedring til fullextentrotation from view nu bevares.
 • Rettet speciel håndtering i forhold til alias i filter.
 • Bedre håndtering af CSS til kortet så stylen på f.eks. zoom-knapperne bliver nemmere at styre.

3.2.4 (16.05.2024)

 • WidgetAPI er nu tilgængelig via npmjs.com. Bemærk at pakken har fået nyt navn, så hvis du tidligere har brugt Septima Widget fra npmjs.com, så skal du ændre hvor du henter den fra. Måden Septima Widget bruges på, er den samme som før. Læst mere her.

3.2.3 (07.05.2024)

3.2.2 (03.05.2024)

 • Rettet fejl i formular, der opstår i sjældne tilfælde hvor dervicen er striks i forhold til hvad der bliver sendt til den.
 • Rettet fejl i forbindelse med konfliktsøgning uden kort.

3.2.1 (03.05.2024)

 • Rettet fejl i forbindelse med addData på API'et. Fejlen gjorde at det ikke var muligt at tilføje data til kortet lige efter man oprettede en ny Widget.
 • Forbedringer til WidgetAPI generelt.
 • Ny mulighed for at hente oplysninger om aktuelle kortudsnit vha. getview.

3.2.0 (02.05.2024)

3.1.3 (27.04.2024)

 • Håndtering af mange forskellige ikoner i samme kort. Hidtil har det kun været muligt at have 32 forskellige ikoner i samme kort. Dette er typisk ikke et problem, da ikonerne oftest er ens inden for samme lag. Men i sjældne tilfælde kan det være et problem. Med denne rettelse er det nu muligt at have 1024 forskellige ikoner i kortet. Det burde være nok.
 • Ourline style for inline svg ikoner blev ikke håndteret korrekt, hvis man bruger currentWidth og currentColor på sin svg. Dette er nu rettet.

3.1.2 (26.04.2024)

 • Ny version af Septima Search, der nu søger jordstykker mv. via Gsearch v2.
 • Rettet fejl i layerswitch. Det var ikke muligt at styre hvilke lag, der skulle være tændt fra starten ud fra parametre på HTML elementet eller via URL-parametre.

3.1.1 (25.04.2024)

 • Rettet fejl i default textOutlinecolor.
 • Mindre forbedring til filter.

3.1.0 (24.04.2024)

 • Ny debug mode, så det er muligt at få nogle informationer om hvad der sker i Septima Widget i browserens udviklingskonsol. Det er f.eks. informationer om hvad der hentes, hvad en template kaldes med, og meget mere. Læs mere om debug her.
 • Tilfældige farver i kortet. Læs mere om styles generelt her.
 • Forbedret Udskriv til PDF, hvor det nu er muligt at brugeren selv kan vælge papristørrelse, samt om det skal være liggende eller stående. Se dokumentationen for print her
 • Bedre fejlhåndtering i forbindelse med Udskriv.
 • Forbedringer til labels i kortet. Det er nu muligt at få vist en ramme omkring en label. Se mere her.

3.0.2 (19.04.2024)

 • Rettet fejl i datofilter.

3.0.1 (18.04.2024)

 • Tilføjet manglende print.css.
 • Rettet problem med at tekst blev vist på "Udskriv" knappen.
 • Håndtering af moment.js og jQuery i templates.

3.0.0 (17.04.2024)

Version 3.0 er en omskrivning af koden for at fremtidssikre Septima Widget. Byggeprocessen er lavet om og struktureringen af filerne er ændret. Målet er at alt vi virke som før, dog er der enkelte ting, som I skal være opmærksom på. Der kan være enkelte resursefiler, som ikoner og lignende, der har ændret placering. Det vil typisk ikke have nogen betydning for de enkelte widgets, men der kan være nogle, der har brugt filer, der ligger direkte på vores CDN.

Bemærk

 • Ved brug af Vector Tile baggrundskort, skal fonten tilføjes til style filen. Dette er gjort for alle style filer, der ligger i Septima Widget.
 • Når WidgetAPI benyttes via et script-tag hvor widgetapi.js hentes fra vores CDN, skal dette gøres lidt anderledes. Vi har sikret at jeres løsning vil fortsætte med at virke uden denne ændring. Dette er gjort ved at henter version 2.x indtil jeres kode er opdateret iht. beskrivelsen under API.
 • jQuery hentes ikke automatisk mere. Hvis du gør brug af jQuery i en template, skal du selv sørge for at loade den. Det kan gøres ved at tilføje følgende til din side eller til templaten:
html
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.7.1/dist/jquery.min.js"></script>

Ændringer

 • Alle eksterne biblioteker er opdateret til seneste version, herunder Septima Search og OpenLayers.
 • Rettet en fejl i forbindelse med print hvor bredden på kortet direkte ikke blev nulstillet korrekt.
 • Eventet kommer nu med i forbindelse med en konfliktsøgning. Herved kan man bruge oplysingen om hvordan konfliktsøgningen er aktiveret til at foretage den rigtige søgning.
 • Ny mulighed for flere alias på et filter.
 • Ny mulighed for at ændre strokeColor for SVG ikonet i den namedStyle, der hedder #100.
 • Konfliktsøgning på "lokale" data fra et vektorlag, der allerede vises i kortet.
 • Rettet fejl ved custom tooltip i chart funktionen

2.42.7 (29.01.2024)

 • Mindre rettelse til "overlay".

2.42.6 (19.01.2024)

 • Forbedret tilgængelighed i forbindelse med "overlay" funktionen.

2.42.5 (18.01.2024)

 • Ny mulighed for at benytte baggrundskort fra direkte fra Mapbox.

2.42.4 (17.01.2024)

 • Forbedring til "swipe" funktionen så det nu er muligt at swipe horisontalt. Derudover er det nu muligt at styre hvor den starte.
 • Ny version af Septima Search. Den har bl.a. nogle tilgængelighedsforbedringer.
 • Forbedret mobilvisning af Septima Search

2.42.3 (15.01.2024)

 • Forbedringer til API

2.42.1 (12.01.2024)

 • Forbedringer til "locate". Det er nu muligt at benytte et "prefilter" på de data der hentes med "locate". Herved kan statiske filer også bruges samme med locate..

2.42.0 (12.01.2024)

 • Nyt "prefilter" på et lag. Det gør det muligt at frasortere udvalgte vektordata fra et lag.
 • Forbedringer til filter funktionen.
 • Mindre forbedring i forhold til tilgængelig i "Aktivér kort" funktionen.
 • Info popup forsvinder nu kun når det relateret lag slukkes og ikke når ethver lag slukkes.

2.41.5 (25.12.2023)

 • Opdateret Flatgeobuf.

2.41.4 (20.12.2023)

 • Rettet fejl i Stamen kort.
 • Mindre forbedringer til rutefunktionen, så det er nemmere at benytte alternative services.

2.41.3 (18.12.2023)

 • Forbedringer til Rutefunktionen så det ny er muligt at benytte en service pr. profil.
 • Rettet fejl i forbindelse med søgning på Planer via Septima Search. Dette betyder samtidig et det nu er muligt at søge i alle slags planer og ikke kun vedtagede lokalplaner.
 • Forbedring til visning af Septima Search på små skærme.

2.41.2 (11.12.2023)

 • Mindre forbedringer til Filter og Table.

2.41.1 (06.12.2023)

 • Forbedret håndtering af mangleden features i funktionen "zoomToLayer".

2.41.0 (30.11.2023)

 • Skift til seneste version af OpenLayers.
 • Forbedringer til "Print", så det nu er muligt at printe som et billede ud over PDF, som er standard. Derudover er det muligt at kopiere kortet til udklipsholderen. Det er nu også muligt at angive navnet på filen, der hentes samt mulighed for at vise en notifikation for brugeren, så det er nemmere at fortælle hvad der sker.

2.40.5 (27.11.2023)

 • Skift version af OpenLayers.

2.40.4 (17.11.2023)

 • Ny mulighed for at styre stylen via parametre fra f.eks. URL'en eller attributter på HTML elementet. Dette er implementeret ved at "_params" nu er tilgængelig i templaten.
 • Forbedring til Find nærmeste, så den ny tager "InteriorPoint" i stedet for "Centroide".
 • Ny version af OpenLayers.

2.40.3 (13.11.2023)

 • Mindre forbedringer til filterfunktionen.
 • Ny version af Septima Search.

2.40.2 (09.11.2023)

 • Tilføjet support for nye namedlayers fra DMPs datakatalog. Det betyder at det nu er muligt at angive et ID på et datasæt fra DMPs datakatalog og få vist laget i Septima Widget som hvis du selv havde konfigureret det. Herved behøver man ikke bekymre sig om hvilke parametre, der skal bruges samt hvis en service ændre sig.

2.40.1 (30.10.2023)

 • Forbedring til filterfunktionen.

2.40.0 (30.10.2023)

 • Ny mulighed for at have "userfitler" i en selerat json-fil. Dette gør det muligt at benytte samme "userfilter" i flere lag og i flere konfigurationer.
 • Ny version af Septima Search, der bl.a. forbedre søgningen på Vedtagede Lokalplaner samt søgning på Ejendomsnumre.

2.39.6 (19.10.2023)

 • Skift af Natur- og friluftskortet til ny service.

2.39.5 (20.09.2023)

 • Ny version af Septima Search.

2.39.4 (18.09.2023)

 • Forbedringer til tegnefunktionerne, så der nu kommer flere oplysinger på objektet.

2.39.3 (08.09.2023)

 • Ny version af OpenLayers.

2.39.2 (04.09.2023)

 • Ny version af OpenLayers, der har rettet den fejl, som vi tidligere oplevede med Vector tiles.
 • Forbedringer til "hover" functionen, så den håndtere tomme felter.

2.39.1 (16.08.2023)

 • Tilbagerulning af OpenLayers, da den indeholder fejl i forhold til Vector tiles.

2.39.0 (16.08.2023)

 • Forbedring til "fullscreen", så det nu er muligt at få eksterne elementer med ved fuld skærmsvisning.
 • Søgning via Gsearch i stedet for GeoSearch.
 • Forbedringer til transform funktion på Widget API.
 • Ny version af OpenLayers m.m.

2.38.11 (11.07.2023)

 • Tilføjet ny transform funktion på Widget API, hvilket gør det muligt at transformerer en eller flere geometrier til en anden projektion.

2.38.10 (23.06.2023)

 • Fejlrettelse (regressionsfejl) til signaturforklaringen i lagvælgeren.

2.38.9 (23.06.2023)

 • Forbedringer til grafer, så det er muligt at angive en farver og størrelser afhængig af data. Dette er primært relateret til Matrix grafer.
 • Rettet fejl i forbindelse med signaturforklaringen så det nu er muligt at overstyre en signatur med "legendConfig" når "svg" eller "symbol" er angivet i stylen.

2.38.8 (14.06.2023)

 • Ruller OpenLayers tilbage, da det er oplevet at give problemer i specielle tilfælde.

2.38.7 (13.06.2023)

 • Ingen ændringer til funktionalitet. Dette var kun til build.

2.38.6 (12.06.2023)

 • Ny version af OpenLayers m.fl.
 • Ny version af Septima Search.
 • Rettet fejl i forbindelse med "minimumShowCount" i søgning på f.eks. CVR.

2.38.5 (12.04.2023)

 • Rettet fejl med et udskriv ikon ikke blev vist på knap.

2.38.4 (27.03.2023)

 • Rettelser til download funktionen i listevisningen.

2.38.3 (27.03.2023)

 • Rettelser til graffunktionen.

2.38.2 (27.03.2023)

 • Forbedringer til extent på et vektorlag. Data hentes ikke hvis det aktuelle kortudsnit er uden for det extent, der er angivet på laget.
 • Nulstil zoom i grafer.
 • Ny "reverseClick" option til legend i grafer. Den gør det muligt at nemt kun at vise én ting ad gangen i en graf.

2.38.1 (10.03.2023)

 • Rettet mindre fejl i forbindelse med listevisning og toggle af valgte.
 • Udskiftning af alle <i> med <span>.
 • Rettet fejl i Skråfoto funktionen.

2.38.0 (10.03.2023)

 • Widget Api: Ny mulighed for at kopiere kortet til udklipsholderen gennem Widget Api.
 • Download listevisningens data som PDF
 • Forbedringer til Vector tiles.
 • Rettet fejl i oversigtkort funktionen så der ikke kommer for mange lag.
 • Nye mulighed for en mere detaljeret signaturforklaring med "legends".
 • Brug en features bbox i forbindelse med styling. Dette kan f.eks. bruges i kombination med aktuelle resoltion til at identificere hvor stort en geometri er i kortet.

2.37.2 (23.02.2023)

 • Rettet fejl i forbindelse med tooltip i grafer.
 • Nyt zoom plugin til grafer (kun v4 eller nyere).
 • Forbedringer til print af namedlayer fra Plandata.

2.37.1 (10.02.2023)

 • Forbedringer i forbindelse med læsning af data.
 • Brug "loadingstrategy" med data fra andre projektioner.

2.37.0 (06.02.2023)

 • Forbedringer til graffunktionen.

2.36.6 (31.01.2023)

 • Rerelease pga. netværksproblemer.

2.36.5 (31.01.2023)

 • Håndtering af lag, der ikke har nogen data, der skal vises i listevisningen.
 • Ny mulighed for at benyttes templates til tekster i konfliktsøgningen. Dette kan f.eks. benyttes til at vise noget mere information om hvad der er søgt med og ikke blot hvad der rammes.
 • Ny type multiselect filter, der er mere simpelt og mere tilgængeligt.
 • Rettet fejl i forbindelse med filter, hvor der i meget specielle tilfælde kunne opstå en race condition.
 • Forbedret tilgængelighed.

2.36.4 (19.01.2023)

 • Rettet fejl med cirkelsymboler i lagvælgeren.

2.36.3 (19.01.2023)

 • Rettet fejl med symboler i lagvælgeren.

2.36.2 (17.01.2023)

 • Rettet fejl ved søgning på lokale data.

2.36.1 (17.01.2023)

 • Rettet fejl i forbindelse med brug af JSONP.

2.36.0 (16.01.2023)

 • Ny mulighed for at toggle hvad der er valgt i listevisningen.
 • Vis tekst i listevisningen hvis alle lag er skjulte via f.eks. lagvælgeren.
 • Forbedringer til lagvælger som dropdown.
 • Tilføj beregnede attributter til data. Dette kan f.eks. bruges til at konvertere typen af en attribut, generere en samlet streng, definere kategorier ud fra data og meget mere.
 • Brug parametre til at styre et filter.
 • Sæt et lags opacity gennem API'et.

2.35.0 (10.01.2023)

 • Rettet fejl i "Vælg alle" funktionen i lagvælgeren.
 • Mindre ændring til lagvælgerens indhold.
 • Ny version af Septima Search.
 • Generelle performance forbedringer
 • Bedre håndtering af baggrund på vektortiles lag.

2.34.1 (15.12.2022)

 • Mindre optimeringer vedrørende enkelte namedlayers.
 • Endnu flere forbedringer til "oversigtkort" funktonen så det nu bl.a. er muligt at styre hvilke zoomniveauer oversigtskortet skal have.

2.34.0 (14.12.2022)

 • Forbedringer til "oversigtkort" funktonen.
 • Mulighed for at bruge ChartJS version 4 i forbindelse med graffunktionen.
 • Params fra lagkonfigurationen, kan nu bruges sammen med en vector tile stylefil, hvor URL'en til servicen er defineret.
 • Widget API: updateLayerParams fungerer nu på VectorTile lag (ud over WMS lag).

2.33.0 (07.12.2022)

 • Forbedringer signaturforklaringen, så der der bedre muligheder for at bruge SVG ikoner. Samtidg er det muligt at styre mere end blot farven ud fra fillcolor, men også strokecolor og strokewidth.

2.32.8 (06.12.2022)

 • Forbedringer til default ikonet til den namedstyle, der hedder "#100".

2.32.7 (02.12.2022)

 • Rettet fejl ved fillcolor på SVG ikoner.

2.32.6 (28.11.2022)

 • Rettet fejl.

2.32.5 (28.11.2022)

 • Rettet fejl.

2.32.4 (28.11.2022)

 • Rettet fejl.

2.32.2 (28.11.2022)

 • Ny oversigskort funktion.
 • Forbedringer til anvendelsen af style fil i forbindelse med vektortiles.
 • Tilføjet #dk_dhm_overflade som namedlayer.

2.32.1 (07.11.2022)

 • Opdatering af Flatgeobuf.

2.32.0 (13.10.2022)

 • Forbedret fejlhåndtering.
 • Opdatering af bl.a. OpenLayers.

2.31.11 (04.10.2022)

 • Forbedret CVR søgning med mulighed for at filtrere på "branchekode" m.v.
 • Tilføjet #dk_luftfoto_3857 som namedlayer. Dette er ortofoto fra Datafordeleren i "EPSG:3875", der kan bruges i løsninger, der ikke bruger "EPSG:25832".

2.31.10 (07.09.2022)

 • Håndtering af det specielle tilfælde at der er angivet "inMap" option i konfigurationen man at det samtidig er en konfiguration uden kort.

2.31.9 (05.09.2022)

 • Opdateret anvendelse af Flatgeobuf til visning af mange data, der streames direkte fra en fil.

2.31.8 (17.08.2022)

 • Bedre visning af aktive knapper i forbindelse med "location", "Google Streetview" m.fl.

2.31.7 (15.07.2022)

 • Optimering af vector tiles i forhold til "preload".
 • Rettet copyright tekst til "namedlayers".

2.31.6 (06.07.2022)

 • Ny version af Septima Search, der retter en fejl med en meget specifik søgmning i adressesøgningen.

2.31.5 (05.07.2022)

 • Forbedringer til "copyright" teksten så der ikke komme dubletter. Derudover vil det kun være copyright tekst for viste lag.

2.31.4 (14.06.2022)

 • Mindre forbedringer.

2.31.3 (07.06.2022)

 • Ny version af Septima Search.

2.31.2 (05.05.2022)

 • Forbedringet til PDF print, der bl.a. giver væsentlig bedre performance.

2.31.1 (04.05.2022)

 • Ny mulighed for "preload" af tiles til f.eks. Ortofoto.
 • Det er nu muligt at få kortet til at følge med når brugeren bevæger sig via funktionen "Aktuelle position".

2.31.0 (25.04.2022)

 • Ny version af bl.a. Septima Search.
 • Ny mulighed i "Overlay" funktionen, så kortet ikke kan låses igen efter det er blevet låst op.
 • Forbedringer til cluster, så det nu er muligt at benytte det aktuelle kort til at styre hvordan et cluster skal se ud.
 • Bedre muligheder for at få vist "Find nærmeste" resultatet med præcist den HTML man ønsker inkl. mulighed for at få vist mange detaljer.
 • Optimering af Septima Vektortiles med endnu bedre performance.

2.30.2 (22.03.2022)

 • Rettet fejl i "Mål afstand og areal".
 • Udvidelse til "Loadinglayers", så det er muligt at udelade lag for hvornår spinneren vises.
 • Forbedringer til "Find nærmeste", så det er muligt at styre hvordan de nærmeste skal vises når der er flere lag.

2.30.1 (16.03.2022)

 • Håndtering af søgeresultater uden geometri.
 • Tilføjet "namedtemplate" for at gære det nemmere at få vist en info popup. Flere foruddefinerede templates vil komme til løbende herunder dokumentationen af dem. Indtil da se eksempæet "Info med foruddefineret template" for mere info.

2.30.0 (10.03.2022)

 • Vis spinner når højdeprofil hentes.
 • Forbedringer til listevisningen, så det nu er muligt at få vist antallet af rækker i et vilkårligt element på siden.
 • Ny version af OpenLayers.
 • Ny version af Septima Search.
 • Widget API: Tilføjet ny "updateLayerParams" funktion på API'et. Herved er det muligt at ændre URL-parametre på WMS lag Dette kan f.eks. bruges til at skifte "LAYERS", "STYLES", "TIME" eller andre parametre som services understøtter.

2.29.5 (02.03.2022)

 • Forbedringer til visning af højdeprofil.

2.29.4 (02.03.2022)

 • Forbedringer til redigér funktionaliteten i forbindelse med rotation og flytning af objekter.
 • Nye muligheder ved visning af højdeprofil.

2.29.3 (28.02.2022)

 • Bedre logning i Widget API hvis relevante scripts ikke loades.

2.29.2 (24.02.2022)

 • Understøttelse for geometri angivet som WKT når data hentes fra en vilkårlig JSON struktur.

2.29.1 (23.02.2022)

 • Rettet fejl i forbindelse brug af "inline" data, hvor data skrives direkte ind i konfigurationen og ikke hentes fra en service.

2.29.0 (22.02.2022)

 • Ny "loadingstrategy" for vektorlag. Herved er det muligt at hente data fra det viste kortudsnit. Dette kan f.eks. kombineres med en WFS tjeneste, der leverer data inden for en "bbox". Herved kan store datasæt vises ved at det kun er de relevante data, der hentes fra services. Dette kan med fordel benyttes i forbindelse med Septimas Interessepunkter.
 • Klik events deaktiveres når tegnefunktionen er aktiv. Det er f.eks. i forbindelse med "Mål afstand". Herved undgår vi at der f.eks. kommer en popup når brugeren er ved at tegne.

2.28.3 (08.02.2022)

 • Rettet fejl ved brug af "singleFeatureResponse", der benyttes når en service returnerer én feature i stedet for en liste.

2.28.2 (04.02.2022)

 • Bedre ombrydning af labels i kortet, så de ikke bliver for lange.

2.28.1 (02.02.2022)

 • Rettet mindre fejl i konfliktsøgningen.
 • Angivelse af "headers" når data hentes. Dette kan f.eks. bruges til "Bearer Token" eller andre headers, der skal sendes til serveren.

2.28.0 (31.01.2022)

 • Tilføjet "reloadInterval" på WMS lag, så det er muligt at få data opdateret dynamisk med et fast interval.
 • Widget API: Tilføjet ny "reloadLayer" funktion på API'et. Herved er det muligt at gennemtvinge en genindlæsning af et WMS lag eller et vektorlag, der er hentet fra en service.
 • Rettet felj i "layertoggle" funktionen.
 • Ny mulighed for at hente supplerende data for hver feature. Dette kan f.eks. anvendes i forbindelse med konfliktsøgningen, hvor man ønsker at få vist nogle supplerende data fra en anden service.

2.27.4 (24.01.2022)

 • Rettet felj i API, der gjorde at "showLayer" og "hideLayer" ikke virkede.

2.27.3 (24.01.2022)

 • Rettet fejl i lagvælgeren.

2.27.2 (21.01.2022)

 • Rettet fejl i den måde event blev håndteret på.
 • Tilføjet to nye API events til Widget Formular, så det er muligt at gøre noget specielt ved success eller fejl.
 • Ny version af Septima Search.

2.27.1 (04.01.2022)

 • Fremsøgt markering i kortet efter søgning, fjernes når brugeren klikker på krydset i søgefeltet.
 • Det er nu muligt at få vist en supplerende geometri i kortet når brugeren vælger noget i resultatet for konfliktsøgningen.
 • Angiv en baggrundsfarve på et lag.

2.27.0 (21.12.2021)

 • Alt håndtering af fonte er nu fjernet fra Widget, så tekster inde i en widget nu følger den side den bliver vist på.
 • Forbedringer til konfliktsøgningen.
 • Support for vektortiles med EPSG:25832 og andre projektioner.

2.26.7 (15.12.2021)

 • Rettet fejl i "overlay".

2.26.6 (15.12.2021)

 • Tekstombrydning i labels med "textMaxWidth".
 • Forbedringer til "Find nærmeste".
 • Forbedret tilgængelighed.

2.26.5 (10.12.2021)

 • Ny mulighed for at validere indtastede værdier i formularen vha. et regulært udtryk. Det kan f.eks. bruges til at sikre at brugeren taster en e-mail adresse eller præcist 13 tal.
 • Forbedret tilgængelighed for knapperne i kortet.
 • Mulighed for at ændre tegnet linje eller polygon i måleværktøjet.

2.26.4 (08.12.2021)

 • Rettet fejl i API, der gjorde at events ikke kom ud.
 • Fjernet legacy kode til "info" funktionen. Benyt altid "template_info", for at få en info popup på på et lag.

2.26.3 (07.12.2021)

 • Mulighed for hover på vektortiles.
 • Forbedringer til API.

2.26.2 (25.11.2021)

 • Rettet fejl ved brug af aktuelle position i andre projektioner.
 • Forbedringer til indlæsning af Excel fil, så det nu er muligt at have en geometri, f.eks. ved at have x og y i hver sin kolonne.
 • Ny mulighed for at geokode adressedata, så de kan vises i kortet blot ved at data indeholder en adresse.

2.26.1 (23.11.2021)

 • Bedre håndtering af flere vektortiles lag med næsten samme style.
 • "className" på vaktorlag, hvilket gør det muligt at skille stylen mere ad og optimere peformance.
 • Ny mulighed for at angive startkoordinat (i "view") i en anden projektion end den projektion, som kortet har.
 • Forbedret tilgængelighed for listevisningen.

2.26.0 (21.11.2021)

 • Understøttelse for GPX som vektorformat. Det gør det bl.a. muligt at vise ruter hentet direkte fra f.eks. en GPS aller APP.
 • Understøttelse for Excel, så Widget nu kan læse Excel filer uden at skulle konvertere dem først. Geometri er pt. ikke understøttet. Funktionaliteten kan f.eks. benyttes sammen med "join" til at supplere data.
 • Opdateret Vektortile rederingen.

2.25.10 (10.11.2021)

 • Ny version af Septima Search samt forbedringer til søgning i S3 og Dawa

2.25.9 (04.11.2021)

 • Rettet fejl, der gjorde at vejgeometrien ikke blev markeret i kortet når en vej blev valgt i søgefeltet.
 • Tilføjet mulighed for selv at bestemme indholdet når konfliktsøgningen ikke finder noget.
 • Mulighed for at afslutte tegning i kortet med en knap.

2.25.8 (25.10.2021)

 • Forbedringer til flere funktioner, så det er muligt at hente features_style fra en fil.
 • Rettet mindre fejl i "distance" funktionen.

2.25.7 (15.10.2021)

 • Ny version af Septima Search hvor det nu er muligt at søge på husnumre og adresser. Det vil sige at man nu også kan søge på Frederiksberggade 19, 2., 1459 København K. Dette er typisk ikke relevant når man blot vil bruge søgefeltet til at navigere i kortet, men hvis adressen skal bruges til noget efterfølgende, kan det være brugbart.
 • Diverse opdateringer.
 • Tilføjet "reloadInterval" på "html" funktionen, så det er muligt at få data opdateret dynamisk.

2.25.6 (05.10.2021)

 • Mulighedfor at styre teksten på knappen til bl.a. "Zoom til aktuelle position", "Zoom til startudsnit" og mange flere.
 • Mere kontrol over målestokke (scaleline) i kortet. Det er f.eks. muligt at flytte den uden for kortet for at gøre den mere tilgængelig.
 • Tilføjet default "styles" til det prædefinerede lag, der hedder "#dk_mat". Herved vises et næsten lige som det gjorde dengang det blev hentet fra Kortforsyningen.

2.25.5 (27.09.2021)

 • Seneste version af OpenLayers med bedre performance på vektortiles.
 • Bedre muligheder for at bruge det samme "namedlayer" flere gange i samme konfiguration.
 • Rettet fejl, der gjorde at døgninger ikke fungerede så godt i andre projektioner.

2.25.4 (22.09.2021)

 • Ny version af Septima Search m.fl.
 • Support for GeoTIFF lag.

2.25.3 (14.09.2021)

 • Forbedringer til "locate" så det nu er muligt at angive en koordinat på elementet for at zoome til et bestemt sted.
 • Muighed for at styre om zoom knapperne skal være vist, via konfigurationen (mapcontrols).

2.25.2 (01.09.2021)

 • Ny mulighed for at f.eks. "Zoom til startudsnit" zoomer til det udsnit, som "Zoom til lag" har aktiveret.
 • Ny version af Septima Search m.fl.

2.25.1 (13.07.2021)

 • Forbedringer til formular, så det hjælper brugeren med at udfylde felter som navn, email mv.
 • Rettet fejl i "fullscreen" funktionen på små skærme.
 • Ny version af OpenLayers.
 • Ny version af Septima Search.

2.25.0 (09.07.2021)

 • Understøttelser for GML som vektorformat. Det gør det bl.a. muligt at vise vektordata direkte fra Datafordelerens WFS.
 • Ny mulighed for at få vist udvalgte funktioner i kortet ved "fullscreen" visning når funktionen er afkoblet (detached). Det gælder bl.a. Lagvælger, Rute, Google Street View, Mapillay og mange flere.
 • Undgå kolliderende/overlappende labels
 • Skiftet til Datafordeleren og Dataforsyningne i stedet for Kortforsyningen for alle namedlayers.
 • Reloadinterval benyttes kun aktivt når laget er vist.
 • Forbedringer til formular, så det nu er nemmere at forudfylde værdier.
 • Forbedringer til filterfunktionen, så filtre, der hører til flere lag, kan skjules når alle lag er skjulte men vises når bare ét af lagene er synlige.

2.24.3 (17.06.2021)

 • Forbedringer til download i listevisningen. Det er nu muligt at angive hvilken seperator, der skal anvendes når der downloades som CSV.

2.24.2 (10.06.2021)

 • Forbedringer til download i listevisningen med flere nye muligheder.

2.24.1 (01.06.2021)

 • Ny version af Septima Search.
 • Rettet fejl, der gjorde at der i nogle tilfælde ikke kunne være to widgets med hver deres søgefelt på samme side.

2.24.0 (21.05.2021)

 • Forbedret performance på vektorlag med simpel style.
 • Forbedret tilgængelighed på "image" funktionen, så det nu er muligt at angive en "alternativ tekst" til billedet. Det bruges også hvis billedet ikke indlæses korrekt.

2.23.4 (14.05.2021)

 • Forbedring til #septima_poi laget så vi sikre at alle punkter bliver vist.

2.23.3 (05.05.2021)

 • Ny mulighed for at begrænse hvad der aktiverer konfliktsøningen. Det kan nu gøres på featureniveau, så f.eks. udvalgte adresser ikke aktivere konfliktsøgningen, mens andre gør.

2.23.2 (28.04.2021)

 • Ny mulighed for at angive "className" på et lag. Det kan f.eks. bruges til at sætte baggrundsfarven på et baggrundskort.

2.23.1 (23.04.2021)

 • Ny funktion i "locate", så brugeren kan blive præsenteret for et inputfelt hvor det er muligt at indtaste sin egen geometri som tekst. Det kan være WKT, GeoJSON, en koordinat eller en BBOX.

2.23.0 (12.04.2021)

 • Ny mulighed for at tilføje et alternativ lag (fallback), der vises hvis et lag fejler.
 • Signatur for skravering i lagvælgeren.
 • Rettet fejl, der gjorde at skravering ikke virkede i IE11.
 • Tilføjet muligheden for "className" på Search funktionen.

2.22.8 (25.03.2021)

 • Skiftet tilbage til Kortforsyningen for de to mest anvendte baggrundskort (#dk_standard og #dk_luftfoto). Denne rettelse er formentlig kun midlertidig indtil Datafordeleren virker igen.

2.22.7 (24.03.2021)

 • Rettet fejl i "useStore" til at gemme seneste viste kortudsnit. Hvis "extent" var angivet på "view", blev "extent" altid brugt selvom seneste kortudsnit var gemt i browseren.

2.22.6 (22.03.2021)

 • Hent konfigurationen til view eller et layer fra separat fil.

2.22.5 (18.03.2021)

 • Flere forbedringer til lagvælgeren.

2.22.4 (08.03.2021)

 • Rettet mindre fejl i listevisning, der opsod i specielle situationer, hvor der var data, der ikke skulle vises i listen.
 • Tilføjet ekstra class til knap for flere funktioner så det er nemmere at tilføje en custom style.

2.22.3 (04.03.2021)

 • Rettet fejl i "Swipe" funktionen.

2.22.2 (27.02.2021)

 • Rettet fejl i "geometryOptions", der gjorde at templaten ikke fungerede.

2.22.1 (26.02.2021)

 • Teknisk problem i forbindlse med relase af 2.22.0.

2.22.0 (26.02.2021)

 • Ny mulihged for skravering (fillpattern) af vektorflader i kortet.
 • Angiv en template for overskrifter i listevisningen direkte på funktionen.

2.21.19 (05.02.2021)

 • Rettet fejl i forbindelse med søgning på Android telefoner

2.21.18 (28.01.2021)

 • Widget API: Nye events "layerloadstart", "layerloadend" og "layerloaderror" på rasterlag når laget hhv. starter med at hente et billede, er færdig med at hente et billede/alle tiles og når en service fejler (kaldes for hver tile, der fejler, hvis der hentes tiles).
 • Forbedringer til Time funktionen så det er muligt at vise at data opdateres.
 • Lagvælger viser fejl hvis rasterlag fejler (det findes allerede for vektorlag).

2.21.17 (26.01.2021)

 • Mindre rettelse til Time funktionen, så ulige intervaller håndteres bedre.

2.21.16 (25.01.2021)

 • Mulighed for custom CSS på hvert target i konfliktsøgningsresultatet.

2.21.15 (22.01.2021)

 • Konfliktsøgning mod Spatial Suite anvender nu POST i stedet for GET som default.

2.21.14 (13.01.2021)

 • Forbedringer til antallet af decimaler ved afstands- og arealmåling.
 • Rettet mindre fejl i listevisningen.

2.21.13 (17.12.2020)

 • Rettet mindre fejl i formular funktionen.

2.21.12 (15.12.2020)

 • Forbedringer til geometryProxy i forbindelse med søgning. Det er bl.a. nu muligt at tilføje en "condition" samt at benytte alternativ geometri til markering af veje.

2.21.11 (14.12.2020)

 • Rettet mindre fejl i listevisningen.
 • Forbedringer til HTML funktionen så der er adgang til en evt. geometri.

2.21.10 (11.12.2020)

 • Forbedringer til formular, så det er muligt at styre synligheden af felter ud fra data.
 • Opdatering til Mapillary funktionen.
 • Forvaltningskortet (#dk_forvaltning) opdateret inkl. flere eksempler.

2.21.9 (10.12.2020)

 • Skift til Skærmkort og Ortofoto fra Datafordeleren i stedet for Kortforsyningen.
 • Rettet fejl i den named style, der hedder "#004".
 • Forbedringer til WMTS lag.

2.21.8 (30.11.2020)

 • Mindre forbedringer

2.21.7 (30.11.2020)

 • Mindre forbedringer

2.21.6 (26.11.2020)

 • Mindre ændring til lagvælgeren så lag, der er tændte men ikke kan vælges, stadig får en "aktiv" tilstand. Herved er det muligt at style lag, der er aktive selvom de ikke er valgbare.

2.21.5 (16.11.2020)

 • Rettet fejl i forbindelse med brug af Vectortiles med EPSG:25832.
 • Brug ny vektortile service fra Septima med din helt egen style.
 • Forbedringer i forhold til tilgængelighed i Listevisning.

2.21.4 (10.11.2020)

 • Brug aktuelle position i formularen.

2.21.3 (09.11.2020)

 • Forbedringer til "Aktuelle position".
 • Forbedringer til Formular så det er muligt at angive headers.

2.21.2 (05.11.2020)

 • Rettelse til Analytics i forbindelse med CookieInformation.

2.21.1 (05.11.2020)

 • Analytics udviddet med understøttelse for CookieInformation, så det først er når brugeren har tilladt brugen af cookies, at der foretages en registrering.

2.21.0 (05.11.2020)

 • Widget API: Tegnefunktioner tilgængelige gennem API'et.
 • Ny mulighed for at definere projektioner direkte i konfigurationen. Normalt hentes de via "https://epsg.io", men i nogle tilfælde har man bruge for at begrænse kald til eksterne kilder, og her er det muligt at benytte denne mulighed.
 • Analytics udviddet med understøttelse for Siteimprove.

2.20.7 (28.10.2020)

 • Ny mulighed for at vise en tekst når listevisningen er tom.
 • En række optimeringer.
 • Ny version af Septima Search.
 • Bedre indikation når søgefeltet er i fokus.

2.20.6 (07.10.2020)

 • Bedre håndtering af load når der er mange widgets på samme side.
 • Forbedringer til feature template.

2.20.5 (03.10.2020)

 • Rettet fejl i forbindelse med feature template.
 • Rettet fejl i forbindelse med datohåndtering.

2.20.4 (29.09.2020)

 • Forbedret håndtering af dato og formateringen af dato.
 • Brug af vilkårlige JSON data med specielle tegn.
 • Rettet fejl i listevisningen, så valgte beholdes når kortudsnittet ændres.

2.20.3 (25.09.2020)

 • Overskrifter i listevisningen opdateres kun når filteret ændres hvis det er aktiveret i konfigurationen.

2.20.2 (23.09.2020)

 • Forbedringer til html funktione, så det er nemmere at formatere dato.
 • Brug af templates i params når der hentes data. Dette er specielt anvedeligt når der benyttes POST.

2.20.1 (23.09.2020)

 • Bedre mulighed for at benytte POST.

2.20.0 (22.09.2020)

 • Forbedret fejlhåndtering i konfliktsøgningen.
 • Forbedringer til styring af hvilke grupper i lagvælgeren, der skal være foldet ud vha. URL-parameter.
 • Mulighed for at styre rækkefølgen de enkelte lag tegnes i kortet.
 • Nye muligheder for at styre farver på grafer ud fra værdier i data.
 • Flere forbedringer til grafer.
 • Tilføj tekst til Timeslider via template.
 • Forbedringer til lagvælger.
 • Forbedringer til template i listevisning, så templaten nu kan opdateres når filteret ændres. Dette kan f.eks. bruges til at vise et interval afhængigt af et datofiler og meget andet.
 • Bedre sammenhæng mellem valgte række i listevisningen og info.

2.19.4 (02.09.2020)

 • Ny version af Septima Search med bedre understøttelse af IE11.

2.19.3 (21.08.2020)

 • Skift #dk_dagi til at hente WMS fra Datafordeleren.
 • Skift Skyggekort (#dk_dhm) til at hente fra Datafordeleren.
 • Udvidelse til konfliktsøgningen, så et relateret lag tændes (hvis det er slukket) når konfliktsøgningen giver et resultat. Derudover aktiveres konfliktsøgningen med "mapclick" kun når det relaterede lag er tændt.
 • Forbedringer i forhold til tilgængelighed i listevisningen.
 • Forbedringer til "Story", så man kan vælge ved at klikke i kortet. Derudover er "Story" gjort mere tilgængelig.
 • Ny version af Septima Search.

2.19.2 (12.08.2020)

 • Bedre håndtering af kald til services.
 • Nyt namedlayer (#dk_dagi) til DAGI. Angiv "layer_name" for at få et specifikt lag fra DAGI.

2.19.1 (16.07.2020)

 • Ny mulighed for at zoome til feature i forbindelse med listevisning. Det har hele tiden være muligt at zoome når brugeren klikkede på en række i listen, men nu er det også muligt hvis brugeren klikker på en feature i kortet.
 • Opdatering til seneste version af Flatgeobuf inkl. support for projektioner.

2.19.0 (01.07.2020)

 • Mindre forbedring til Google Streetview, så det er nemmere at styre placeringen.
 • Mindre forbedring til lagvælgeren, så det er muligt at style en gruppe afhængig af om den indeholder tændte lag eller ej.
 • Rettet fejl i lagvælgeren. Fejlen opstod i det tilfælde at man har vektordata vist i kortet, men vil have et andet ikon vist i signaturforklaringen.
 • Forbedringer i forhold til tilgængelighed og funktionalitet i lagvælgeren, når den aktiveres via knap.
 • Forbedringer ved anvendelse af SVG ikoner i lagvælgeren.
 • Mindre rettelse til Time funktionen, så laget først opdateres når brugeren slipper slideren i stedet for hele tiden.

2.18.4 (24.06.2020)

 • Fejlrettelse til Time funktionen.
 • Brug Time funktione sammen med Info, så det valgte tidspunkt anvendes når brugeren klikker i kortet.

2.18.3 (22.06.2020)

 • Ny Time funktion, der gør det muligt at benytte WMS Time til visning af data. Funktionen er ikke dokumenteret endnu, men kontakt os hvis du er interesseret i at benytte funktionen.

2.18.2 (19.06.2020)

 • Ny mulighed for at tænde for relevante lag når man søger via søgefeltet. F.eks. sikre at lokalplanlaget er vist når brugeren vælger en lokalplan i søgefeltet.

2.18.1 (12.06.2020)

 • "Vælg alle" knappen i lagvælgeren placeres nu semantisk korrekt, hvilket gør lagvælgeren mere tilgængelig.
 • Ny mulighed for at styre inholdet af "Vælg alle" knappen i lagvælgeren.
 • Rettet fejl i forbindelse med Info, er gjorde at kortet panorerede mærkeligt når en feature blev valgt.

2.18.0 (08.06.2020)

 • Ny mulighed for at gruppere data inden de vises. Det kan f.eks. bruges til at reducere antallet af objekter i kortet. Informationen for alle underliggende features er tilgængelige i f.eks. infoboksen eller listevisningen.
 • Rettet fejl i default håndtering af "mapFilter" i listevisningen.

2.17.6 (03.06.2020)

 • Rettet fejl i CSS, der gjorde at signaturen i lagvælgeren blev vist selvom den skulle være skjult.
 • Tilføjet relevante .map filer.

2.17.5 (27.05.2020)

 • Widget API: Bedre håndtering af indlæsning på siden hvis Septima objektet er blevet slettet.

2.17.3 (25.05.2020)

 • "imgSize" kan nu angives som tekst eller ved brug af template.
 • Bedre håndtering af blandede projektioner i samme widget.
 • Ny mulighed for at hente listevisningen som CSV.

2.17.2 (19.05.2020)

 • Rettet fejl i "Table", der gjorde at "mapFilter" ikke virkede ved opstart.

2.17.1 (19.05.2020)

 • Ny version af OpenLayers.

2.17.0 (18.05.2020)

 • Optimeringer af den måde Septima Widget indlæses.

2.16.0 (15.05.2020)

 • Bedre håndtering af info på services, der ikke returnere geometri.
 • Widget API: Ny mulighed for i API'et at angive parametre, der kan bruges af Septima Widget. Det kan f.eks. bruges af "locate" funktionen til at zoome til et sted i kortet eller til at filtre viste data med.
 • Brug tastatur når der tegnes i kortet, f.eks. ved mål afstand og areal. Det er muligt at benytte "escape" til at afbryde, "enter" til at afslutte (svarer til at dobbeltklikker i kortet) eller "ctrl+z" til at fortryde sidste klik i kortet.

2.15.6 (01.05.2020)

 • Ny version af Septima Search, der bl.a. retter en fejl ved visning i Internet Explorer.

2.15.5 (30.04.2020)

 • Ny mulighed for at angive zIndex på hver style. Dette gør at man kan styre hvilke features i kortet, der er placeret øverst.
 • Forbedringer til styring af lagvælgeren vha. URL-parameter.

2.15.4 (29.04.2020)

 • Tilføjet en mere sigende tekst hvis der ikke er fundet noget i søgefeltet. Derudover er det muligt selv at bestemme hvilken tekst, der skal vises når der ikke er fundet noget.

2.15.3 (24.04.2020)

 • Nye predefinerede lag. Det nye naturkort samt forvaltningskort fra Kortforsyningen kan nu nemt benyttes i Septima Widget.
 • Endnu bedre understøttelse for vilkårlig JSON data.

2.15.2 (24.04.2020)

 • Brug attributter fra data til at style markeringen i kortet ved brug af "Locate" funktionen.
 • Tilgængelighedsforbedringer til "route".
 • Ny version af Septima Search, der bl.a. gør det muligt at søge via Septima Search Server (S3).

2.15.1 (22.04.2020)

 • Forbedring til locate, der gør det muligt at aktivere locate når der klikkes på en feature i kortet.

2.15.0 (22.04.2020)

 • Widget API: Rettet fejl i "hidePopup".
 • Tilgængelighedsforbedringer til "listevisning", "lagvælger" samt "aktuelle position"
 • Mulighed for at få en accordion når man har flere lister vist med listevisningen.
 • Skift sidens title til noget sigende når "locate" funktionen benyttes. Dette kan gøre siderne endnu mere dynamsike og tilgængelige.
 • Opdateret datofilter med mulighed for at styre placeringen.

2.14.2 (27.03.2020)

 • Skjul infoopup hvis lag skjules. Dette sikre at popup'en ikke er synlig hvis laget ikke vises mere.
 • Rettet fejl i listevisning, der opstod hvis der både var info på nogle lag og listevisning på andre.

2.14.1 (25.03.2020)

 • Rettet mindre fejl i listevisningen.
 • Mindre CSS rettelse til "Find nærmeste".
 • Widget API: Mindre rettelse til "removeData", der sikre at data bliver slettet helt.

2.14.0 (20.03.2020)

 • Hent features_style fra en fil. Herved er det nemmere at genbruge styles på tværs af lag og på tværs af konfigurationer. Dette svarer lidt til "namedstyle".
 • Hent konfigurationen af et lag fra en fil. Herved er det nemmere at genbruge lag på tværs af widgets. Dette svarer lidt til "namedlayer".

2.13.1 (18.03.2020)

 • Widget API: Nye events "dataready" og "datareloaded" når data hhv. er blevet hentet og genindlæst. Derudover er "geolocationchange" eventet tilføjet, så man kan følge brugeres position (hvis brugeren har tilladt det).

2.13.0 (16.03.2020)

 • Find nærmeste med luftlinjeafstande.
 • Skjul resultat fra find nærmste hvis det tilhørende lag slukkes.
 • Generelle forbedringer til Find nærmeste, herunder nye ikone til ruteprofilvælgeren.
 • Brug lagvælger uden kort. Det kan f.eks. bruges i forbindelse med Listevisning eller Find nærmeste.

2.12.3 (13.03.2020)

 • Rettet fejl i Find nærmeste.
 • Brug lokal version af jQuery hvis nødvendigt.

2.12.2 (12.03.2020)

 • Forbedringer til "directlink", der åbner en ny side blot når man klikker på et objekt i kortet.

2.12.1 (06.03.2020)

 • Ny mulighed for at styre hvordan søgefeltet opfører sig via URL-parametre.
 • Indlæs manglende fonte til Karrusel funktionen i infoboksen.

2.12.0 (04.03.2020)

 • Ny "Swipe" funktion, der gør det muligt at sammenligne to forskelige lag i kortet.
 • Fold grupper ud i listevisningen, når der klikkes på en feature i kortet.

2.11.2 (03.03.2020)

 • Håndtering af features uden "properties" i GeoJSON.

2.11.1 (28.02.2020)

 • Bedre håndtering af CSS.

2.11.0 (28.02.2020)

 • Brug lokal kopi af eksterne biblioteker for at imødekomme begrænsninger i nogle CMS, der er begyndt at sætte ”Content Security Policy”, så der ikke bare kan hentes hvadsomhelst ind på siden.
 • Rettet fejl i filter

2.10.8 (21.02.2020)

 • Bedre håndtering af manglende projektioner.
 • Rettet fejl i listevisning hvis data blev indlæst dynamisk.
 • Behold sortering af listevisning når data indlæses dynamsk via f.eks. API'et
 • Håndtering af tomme datasæt i filter og listevisning.
 • Håndtering af null-værdier i filter.
 • Opdateret multiselect filter.
 • Widget API: Rettet en fejl i listevisning. Hvis der tilføjes data gennem API'et til et lag, bar det ikke muligt at vælge de nye features i kortet og få dem markeret i listen.

2.10.7 (06.02.2020)

 • Bedre håndtering af dato.

2.10.6 (05.02.2020)

 • Widget API: Rettet en mindre fejl i listevisning hvis der tilføjes data gennem API'et til et lag, der ikke er vist.
 • Løst problem med at søgelisten ikke forsvinder, når brugeren vælger f.eks. en adresse, på touch enheder.
 • Forbedringer til "useStore".

2.10.5 (22.01.2020)

 • Rækkefølge på hvad der søges i respekteres nu.
 • Widget API: Listevisningen opdateres hvis der tilføjes data gennem API'et.

2.10.4 (17.01.2020)

 • Rettet en fejl i forbindelse med sorteringen af rækker i listevisningen.

2.10.3 (16.01.2020)

 • Rettet en fejl i listevisningen.

2.10.2 (16.01.2020)

 • Forbedringer til håndtering af paramtre.

2.10.1 (16.01.2020)

 • Løst problem med at hente data fra en service, der ikke benytter normal JSONP.

2.10.0 (16.01.2020)

 • Optimering af den måde data hentes på.
 • Mulighed for at bruge templates i hostnavnet til en service. Herved kan man f.eks. bruge dags dato som en del af kaldet eller tilføje forskellige betingelser når data hentes. Det kunne f.eks. være aktuelle dato.
 • Deaktivér caching af vektordata i browseren. Herved kan det sikres at seneste version af data altid hentes når en widget indlæses.
 • Forbedringer til "filter", så filtreringen kan ske "server side". Herved kan det optimeres hvor mange data, der hentes ud i browseren.
 • Udvidelse til "locate" funktionen så det er muligt for at kalde siden med URL parameterne "minResolution" og "wkt" og f.eks. få kortet til at navigere til positionen. Som ved "locate" funktionen generelt, kan positionen bruges til f.eks. at aktivere en "Konfliktsøgning" eller en "Find nærmeste".
 • Ny mulighed for at styre hvilke lag, der skal være aktive i lagvælgeren vha. URL-parameter.
 • Tilsvarende mulighed for at styre dele af konfigurationen af "location" (brugerens aktuelle position) vha. URL-parameter.

2.9.0 (27.12.2019)

 • Ny version af Septima Search

2.8.8 (17.12.2019)

 • Hvis man har en custom CSS, der sætter baggrundsfarven på kortet på "canvas" elementet, opleves det nogle gange som om baggrundskortet mangler. Dette er nu rettet så det ikke er muligt at sætte baggrundsfarven på "canvas" mere. Hvis man har det behov, kan man sætte det på ".widget-map" i stedet.
 • Rettet slåfejl i kommuneplan funktionen.

2.8.7 (11.12.2019)

 • Mulighed for skins, der i første omgang er et eksperiment, der testes af hos enkelte kunder. Mere om det senere.
 • Rettet fejl i kommuneplan funktionen samt tilføjet ekstra information.

2.8.6 (08.12.2019)

 • Mulighed for at få en lukknap i konfliktsøgningsresultatet. Dette er specielt relevant når resultatet vises som infoboks i kortet.
 • Rettet fejl i kommuneplan funktionen.
 • Mulighed for nyt stadard design.

2.8.5 (04.12.2019)

 • Forbedringer til kommuneplan funktionen, så data kan hentes andre steder fra end blot plandata.dk.
 • Vis konfliktsøgningsresultat som en infoboks i kortet.

2.8.4 (03.12.2019)

 • Forbedringer til lagvælgeren, så den er foldet sammen fra start.
 • Ny visning til kommuneplan funktionen, så flere værdier fra datamodellen på Plandata.dk benyttes.

2.8.3 (28.11.2019)

 • Widget API: Rettet fejl i tegne- og målefunktion, så knapperne ikke vises dobbelt når setConfig kaldes flere gange.
 • Rettet fejl på mobile enheder, der gjorde at panorering først fungerede når kortet var i fokus.

2.8.2 (22.11.2019)

 • Mapillary i Septima Widget. Som noget helt nyt, er det nu muligt at integrere gadebilleder fra Mapillary direkte i Septima Widget.
 • Forbedringer til mapcontrols.
 • Nye muligheder for grafer samt en forbedret dokumentation.
 • Widget API: Udvidelse til "setView", så man nu kan benytte koordinater i en anden projektion end kortet.

2.8.1 (12.11.2019)

 • Tilføjet understøttelse for læsning af Flatgeobuf filer.
 • Tilføjet understøttelse for shp-filer.
 • Ny funktion til "upload", der gør det muligt at brugeren at tilføje egne data til kortet. Dette gøres med "drag and drop" ind i kortet. Formaterne Flatgeobuf (.fgb), GeoJSON (.geojson) og Shapefiler (.zip) understøttes.
 • Forbedring til konfliktsøgning.

2.8.0 (06.11.2019)

 • Udvidelse til "locate" funktionen så det er muligt for at kalde siden med URL parametrene "x" og "y" og f.eks. få kortet til at navigere til positionen. Som ved "locate" funktionen generelt, kan positionen bruges til f.eks. at aktivere en "Konfliktsøgning" eller en "Find nærmeste".
 • Ny målefuntion, der giver brugeren mulighed for at måle afstande og arealer i kortet.
 • Ny mulighed for stiplede linjer med "lineDash".
 • Forbedringer til "useStore".
 • Listevisningens overskrifter skjules hvis listen ikke indeholder nogen rækker. Dette styres med CSS, så det kan styres, hvis der er behov for det.
 • Vis antal rækker i listevisningen, hvis man ønsker det.
 • Ny mulighed for at folde den enelte liste i listevisningen sammen.
 • Rettet fejl i Find Nærmeste, der gjorde at man fandt nærmeste i lag, der ikke var tændt.
 • Rettet præsentationsfejl i ruteberegningsfunktionen.
 • Ny mulighed for at forskyde renderingen af et objekt i kortet et antal meter eller pixels. Dette kan f.eks. bruges til at give indtryk af en slags skygge på objekter i kortet eller hvis flere objekter er placeret samme sted.
 • Forbedringer til "range" filteret inkl. opdateret design for dette filter.
 • Ny mulighed for at få en overskrift i lagvælgeren. Her er det ligeledes muligt at folde lagvælgeren ind og ud.
 • Få fuld kontrol over indholdet i lagvælgeren. Dette kan du bruge til at designe din helt egen lagvælger.
 • Septima Search opdateret til seneste version.
 • Vis hvad der er valgt direkte i søgefeltet.
 • Opdateret OpenLayers til seneste version.
 • Widget API: Nye events "layershow" og "layerhide" når der hhv. vises og skjules et lag via. Det er f.eks. når brugeren anvender lagvælgeren.
 • Widget API: Ny funktion til at skjule popup.

2.7.12 (09.10.2019)

 • Rettet fejl i lagvælgeren

2.7.11 (04.10.2019)

 • Rettet fejl i konfliktsøgningen

2.7.10 (02.10.2019)

 • Fjernet en enkelt log info, der kan give problemer i specielle tilfælde

2.7.9 (02.10.2019)

 • Brug data fra søgefeltet til at lave konfliktsøgningen med. Det behøver ikke altid være en geometri, der benyttes i forbindelse med konfliktsøgningen.
 • Rettet fejl i listevisningen, der gjorde at listen blev vist selvom laget var skjult efter at der blev navigeret i kortet.

2.7.8 (24.09.2019)

 • Forbedring til lagvælgeren, så de er muligt at få vist antallet af lag samt antallet af viste lag i en gruppe.

2.7.7 (23.09.2019)

 • Rettet mindre fejl i "Find nærmeste".

2.7.6 (23.09.2019)

 • Bedre håndtering af data uden rækker i listevisningen.
 • Få vist hvad der er valgt i søgefeltet. Derudover er det her også muligt at fjerne markeringen i kortet.

2.7.5 (18.09.2019)

 • Ny version af Septima Search, hvor det bl.a. er muligt at angive antallet af tegn, der skal indtastes før der søges.
 • Brug "useStore" til at huske brugerens valg i lagvælgeren. Når brugeren kommer tilbage på siden, vil de samme lag være vist.
 • Bedre håndtering af nogle datakilder, der har en attribut, der hedder geometry, men ikke indeholder en geometri.

2.7.4 (06.09.2019)

 • Nye muligheder for at opdatere data via formular funktionen.

2.7.3 (05.09.2019)

 • Forbedringer til "reloadInterval".
 • Bedre håndtering af rotation af kortet, så nordpilen ikke bliver skjult bag andre knapper.
 • Rettet fejl i listevisningen. Data, der blev skjult i kortet via lagvælgeren, blev ikke skjult i listevisnigen. Det gør de nu.
 • Rettet fejl i forbindelse med visning af flere widgets med søgefelt. Her kunne søgefeltet blive vist forkert i specielle tilfælde.
 • Mindre ændring til enkelte ikoner, herunder "Google street view", "fullscreen" og "fullextent"

2.7.2 (30.08.2019)

 • Opdateret version af Septima Search, der håndterer nyt API fra DAWA.

2.7.1 (23.08.2019)

 • Rettet fejl, der gjorde at "zoomtolayer" funktionen ikke zoomede til alle lag, der blev angivet i "layers" parameteren.

2.7.0 (22.08.2019)

 • Widget API: Nye events "mapclick" og "maphover" når brugeren hhv. klikker i kortet eller flytter musen i kortet.
 • Forbedringer til formularfunktionen så det nu er muligt at gemme data i endnu flere datakilder.

2.6.6 (20.08.2019)

 • Mindre rettelse til afstandsberegner.

2.6.5 (13.08.2019)

 • Forbedringer til angivelse af kommunekode når der søges i flere kommuner. Listen med kommunekoder er nu gjort ensartet for alle services, så man altid angiver en liste (med tre tal pr kommune) separeret med et komma. Det er dog forsat også muligt at bruge pipe og mellemrum. Derudover er det også fortsat muligt at bruge "area" når man bruger "GeoSearch".

2.6.4 (12.08.2019)

 • SVG ikoner og symboler i lagvælgeren bliver nu skjult når den klappes sammen.

2.6.3 (18.07.2019)

 • Ny funktion til beregning af afstande. Dokumentation og eksempler følger.

2.6.2 (17.07.2019)

 • Rettet fejl i frobindelse med søgning i IE.

2.6.1 (15.07.2019)

 • Rettet fejl i frobindelse med søgning.

2.6.0 (15.07.2019)

 • Ny version af Septima Search.
 • Mulighed for at vise forslag i søgefeltet for alle typer, som det gøres for adresser, selvom der er flere hits. Dette er kun gældende hvis man søger i flere typer.
 • Ruteberegning udviddet med luftlinjeafstande.
 • Brug template til overskriften i ruteberegningen. Herved kan man selv styre hvordan afstand/tid skal præsenteres.

2.5.13 (09.07.2019)

 • Forbedret brug af visning uden kort.
 • Mulighed for autofokus i søgefeltet er tilføjet. Brug med omtanke.
 • Mulighed for at fjerne markering fra søgefeltet når der klikkes i kortet.

2.5.12 (08.07.2019)

 • Slåfejl i forbindelse med de nye muligheder i konfliktsøgningen.

2.5.11 (08.07.2019)

 • Brug "paramNames" i forhindelse med "features_infohost". Herved at det muligt at styre hvad der skal søges efter når brugeren klikker i kortet, ud fra f.eks. en URL-parameter.
 • Rettet fejl i "routing", der gjorde at det ikke altid var den rigtige profil, der blev benyttet.
 • Rettet fejl i "filter", der opstod i en speciel kombination af "lazyload" og "prerender" på "filter".
 • Forbedret konfliktsøgning, så det nu er muligt at benytte zoom/resolution i forbindelse med søgningen. Herved kan man f.eks. justere buffer efter zoomniveau som man kan i "info".

2.5.10 (29.06.2019)

 • Mulighed for at bruge de indtastende værdier i formularen til at danne en sigende tekst i fejl- eller bekræftelsesbeskeden.
 • Tekstfelter i formularen kan nu udfyldes med data via en template. Dette gør at man kan sammensætte og tilpasse teksten ud fra en eller flere værdier i data.

2.5.9 (20.06.2019)

 • Bedre mulighed for at style resultatet for en konfliktsøgning.
 • Bedre håndtering af "useStore", så det er muligt at huske brugerens seneste kortudsnit.
 • Interne optimeringer i Widget API.

2.5.8 (13.06.2019)

 • Rettet en fejl, der gjorde at ikoner nogle gange ikke blev vist i Chrome. Version 2.5.7 løste ikke problemet.

2.5.7 (13.06.2019)

 • Rettet en fejl, der gjorde at ikoner nogle gange ikke blev vist i Chrome

2.5.6 (11.06.2019)

 • Rettet en fejl, der gjorde at cluster ikke virkede sammen med "addData"
 • Optimering af "hidden" i style, så det er nemt at skjule udvalgte features ud fra værdier i data

2.5.5 (07.06.2019)

 • Bedre håndtering af response fra service når formularfunktionen gemmer. Dette kan bruges til at styre hvad beskden skal være til brugeren. Hvis servicen f.eks. returnerer et ID på det, der er oprettet, så kan det vises for brugeren med det samme.

2.5.4 (07.06.2019)

 • Flere forbedringer til formularfunktionen, bl.a. bedre mulighed for at styre overskrifter samt mulighed for at sende brugeren videre til en anden side efter registreringen.

2.5.3 (06.06.2019)

 • Forbedringer til formularfunktionen, så den nu kan bruges til at opdatere data og ikke kun registrere nye data.

2.5.2 (02.06.2019)

 • Forbedret timing i "Find nærmeste", så det er muligt at bruge funktionen sammen med "Locate" uden at have et kort.

2.5.1 (29.05.2019)

 • Mulighed for at angive "data" direkte på konfigurationen til "Find nærmeste". Herved beregnes de nærmeste ved opstart med udgangspunkt i det punkt, der er angivet.
 • Rettet fejl i table. Fejlen opstod når man havde info på et lag, mens listevisning på et andet lag samtidig var aktiveret.

2.5.0 (22.05.2019)

 • Ny "flow"-funktion, der gør det muligt at vise, hvor vandet flyder hen.
 • Tilføjer crossOrigin til ikoner, så det er muligt at printe kort med billedikoner.
 • Bedre håndtering af højden på kortet efter print.
 • Deaktivér tegnefunktionen når der printes for at sikre at kortet er "rent"

2.4.2 (08.05.2019)

 • Skiftet ikon for infoboks-accordion, når der er flere hits. Herved er det muligt at skifte farve med CSS.
 • Analytics-funktionen er udvidet, så det er muligt at følge med i, hvad brugeren f.eks. vælger i søgefeltet.

2.4.1 (07.05.2019)

 • Bedre håndtering af flere hits i info
 • Forbedringer til selectlist i filter

2.4.0 (07.05.2019)

 • Widget API: Brug projektion fra data når de tilføjes
 • Forbedringer til Rutefunktioner - ny ruteservice, ændre rækkefølge på viapunkterne i en rute m.m.

2.3.2 (26.04.2019)

 • Optimeringer i Widget API

2.3.1 (26.04.2019)

 • Rettet mindre fejl i Widget API der opstod når man forsøgte at tilføje data umiddelbart efter API'et var initialiseret

2.3.0 (24.04.2019)

 • Rettet mindre fejl i Widget API
 • Ny mulighed for at joine flere data inden de anvendes i en widget

2.2.1 (12.04.2019)

 • Forbedringer til Widget API, der gør at alle funkioner kan kaldes med det samme, selvom de bagvedliggende kald er asynkrone
 • Rettet en mindre fejl hvis data kun indeholdt geometri

2.2.0 (11.04.2019)

 • Brug formular sammen med ArcGIS
 • Nye muligheder i forbindelse filter på datointerval, så det er muligt at styre hvordan overlappet skal være mellem data og det valgte interval
 • Nyt event "featureadded" tilføjet til Widget API

2.1.8 (28.03.2019)

 • Rettet problem med scroll når listevisningen var sorteret
 • Tilpasset dokumentation og kode, så "layername" bruges i stedet of "layer_name". Koden er dog baggudkombatibel

2.1.7 (25.03.2019)

 • Forbedret adressesøgning i formular, så det er nemmere for brugeren at vælge den rigtige adresse
 • Rettet en fejl i print. Fejlen opstod når der kun var ét lag og man ikke kunne zoome længere ind i kortet

2.1.6 (21.03.2019)

 • Forbedringer til HTML funktionen, så der er bedre mulighed for at bruge en template, der ligger i en fil

2.1.5 (20.03.2019)

 • Rettet fejl i formular
 • Forbedringer til enkelte filtre

2.1.4 (07.03.2019)

 • Forbedrinrger til formular

2.1.3 (05.03.2019)

 • Angiv type til sortering i listevisning. Herved er det muligt at sortere tal rigtigt
 • Brug sigleTile for WMS lag fra Kortforsyningen
 • Forbedring til Search
 • Forbedringer til filter

2.1.2 (04.03.2019)

 • Bedre kontrol med hvad der er valgt i et filter

2.1.1 (01.03.2019)

 • Forbedringer til style i forskellige zoomniveayer
 • Brug af URL-params til udfyldning af felter i formularen

2.1.0 (01.03.2019)

 • Sortering af data i listevisningen. Både indledningsvis, men også mulighed for brugeren selv kan skifte sorteringsrækkefølgen
 • Ny version af Septima Search. Dette betyder at søgning på stednavne nu kræver sin egen driver
 • Utility funktioner tilføjet

2.0.18 (26.02.2019)

 • Mindre fejlrettelser

2.0.17 (26.02.2019)

 • Forbedret animation ved f.eks. “Find nærmeste”

2.0.16 (25.02.2019)

 • Forbedringer til søgefunktionen, så det nu er muligt at vise en popup for det objekt, der er blevet markeret i kortet
 • Mulighed for at bruge en rute som geometryProxy til søgning, men også som data i kortet

2.0.15 (22.02.2019)

 • Forbedringer til “Directlink”

2.0.14 (21.02.2019)

 • Håndtering af tekst i range filter

2.0.13 (21.02.2019)

 • Forbedringer til “Find nærmeste”
 • Generel dokumentation af “zoomOptions”, da den samme konfiguration går igen i flere funktioner

2.0.12 (21.02.2019)

 • Forbedring til "Range" filter, så det nu er muligt at bruge "splitString" til at definere værdierne i ét felt
 • Ny forbedret ruteservice
 • ZoomOptions i Locate funktionen
 • Fjern markering i kortet når konfliktsøgningsresultatet fjernes

2.0.11 (11.02.2019)

 • Mulighed for at disable modify når der tegnes i kortet

2.0.10 (08.02.2019)

 • Bedre håndtering af underscore/lodash
 • Mere kontrol til markering i kortet ved “Find nærmeste”
 • Angiv teksten til “Overlay” i konfigurationen

2.0.9 (04.02.2019)

 • Mulighed for at styre hvordan der scrolles når et objekt markeres i listevisningen
 • Omskrivning af måden dokumentationen genereres

2.0.8 (01.02.2019)

 • Bedre håndtering af fejl fra services i en konfliktsøgning

2.0.7 (28.01.2019)

 • Mulighed for at benytte params til WMS lag
 • Mulighed for luk-knap på et konfliktsøgningsresultat

2.0.6 (24.01.2019)

 • Forbedringer til Locate funktionen
 • Mulighed for at gøre enkelte drivere “silent”
 • Forbedringer til konfliktsøgningen, bl.a. mulighed for at vise en alternativ tekst hvis der ikke er nogen hits

2.0.5 (21.01.2019)

 • Markering af vej ved søgning på adresse

2.0.4 (21.01.2019)

 • Mulighed for at kalde Datafordelerens REST service
 • Mulighed for at hente eksterne biblioteker til brug i templates

2.0.3 (20.01.2019)

 • Mulighed for at gøre søgningen “silent”
 • Forbedret håndtering af projektioner, herunder i konfliktsøgningen
 • Mulighed for at skjule et resultat af en konfliktsøgning

2.0.2 (18.01.2019)

 • API: Nyt konfligtsøgningsevent

2.0.1 (17.01.2019)

 • API: Tegneevents returnerer i samme projektion som laget, der tegnes i
 • Forbedringer til Septima Map

2.0.0 (16.01.2019)

 • Officiel lancering af Widget API inkl. dokumentation
 • Forbedringer til søgefeltet bl.a. på små skærme
 • Nye muligheder i forbindelse med styling af cluster
 • Info begrænses til hvilke zoomniveauer et lag vises i
 • Ny mulighed for at lave horisontale listevisninger. Dette er f.eks. anvendeligt på mobile enheder.
 • Ny funktion, der viser en spinner når løsningen venter på langsomme vektordata
 • Opdaterede biblioteker
 • Tilgængelighedsforbedringer til bl.a. listevisning og lagvælger
 • Rettede tekster, herunder tooltip på zoomknapperne
 • Ny version af Septima Search samt forbedret CSS
 • Adressesøgningen skiftet til DAWA
 • Mindre forbedringer til ruteværktøjet
 • Rettet fejl i “Zoom til startudsnit”
 • Forbedringer til Widget API, så det nu er muligt at vises en popup samt lytte på events for click og hover.
 • Forbedret dokumentation

Opdateret: