Skip to content

Sammenligh kort

Brug 'Swipe' funktionen i Septima Widget til at vise forskellen mellem to forskellige kort.

Vis konfigurationen
json
{}
html
<div data-widget-url="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/config/swipe1.json"></div>
<script src="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/widgetconfig.js"></script>

Relaterede eksempler

Der er desværre ingen eksempler, der bruger de samme komponenter.

Anvendte funktioner

Dette eksempel anvender ikke nogen komponenter.

Opdateret: