Skip to content

Kortfunktioner

Med mapcontrols er det muligt at styre, hvordan interaktionen i kortet skal være. Det er for eksempel muligt at disable zoom med musehjulet eller vise en målestok i kortet. Følgende navigationsfunktioner kan deaktiveres eller aktiveres: mouseWheelZoom, dragRotate, shiftDragZoom, doubleClickZoom, dragPan, pinchZoom, pinchRotate, keyboard og scaleline.

Vis konfigurationen
json
{}
html
<div data-widget-url="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/config/mapcontrols1.json"></div>
<script src="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/widgetconfig.js"></script>

Relaterede eksempler

Der er desværre ingen eksempler, der bruger de samme komponenter.

Anvendte funktioner

Dette eksempel anvender ikke nogen komponenter.

Opdateret: