Skip to content

Zoom til indtastet geometri

Start kortet ved at zoome ind til en specifik position ud fra URL-parameter. Kald for eksempel siden med ?x=722115&y=6178906&zoom=5 eller med ?wkt=POINT(722115 6178906)
Det er også muligt at indtaste en geometri og få den vist i kortet. Det kan være WKT, GeoJSON, en koordinat eller en BBOX..

Vis konfigurationen
json
{}
html
<div data-widget-url="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/config/locate20.json"></div>
<script src="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/widgetconfig.js"></script>

Relaterede eksempler

Der er desværre ingen eksempler, der bruger de samme komponenter.

Anvendte funktioner

Dette eksempel anvender ikke nogen komponenter.

Opdateret: