Skip to content

Info med foruddefineret template

Benyt en af de foruddefinerede templates til f.eks. info popup. Brug f.eks. 'namedtemplate': '#popup001' som i eksemplet her.
Det er muligt at angive hvilke attributter der skal med, men det er også muligt at angive dem, der ikke skal med. Hvis både 'excludeAttr' og 'includeAttr' udelades kommer det hele med.
Hvis ikke 'title' angives, vælges den første attribut som overskrift.
Som det ses af eksemplet, er det muligt at håmndtere links specielt. Derudover er det stadig muligt at håndtere sammensatte værdier.

Vis konfigurationen
json
{}
html
<div data-widget-url="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/config/info33.json"></div>
<script src="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/widgetconfig.js"></script>

Relaterede eksempler

Der er desværre ingen eksempler, der bruger de samme komponenter.

Anvendte funktioner

Dette eksempel anvender ikke nogen komponenter.

Opdateret: