Skip to content

Scroll til infoboks

Hvis infoboksen f.eks. er placeret under eller over kortet, er det muligt at få browseren til at scrolle til boksen, når objektet vælges i kortet. Herved gøres brugeren opmærksom på at der vises noget information et andet sted på siden.

Vis konfigurationen
json
{}
html
<div data-widget-url="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/config/info21.json"></div>
<script src="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/widgetconfig.js"></script>

Relaterede eksempler

Der er desværre ingen eksempler, der bruger de samme komponenter.

Anvendte funktioner

Dette eksempel anvender ikke nogen komponenter.

Opdateret: