Skip to content

Filter med parameter

Brug en parameter på at styre hvilket filter, der skal være på fra start. Det kan bruges til at lave flere kort med samme konfiguration.

Det kan enten gøres som her, hvor HTML elementet indholder filter:

html
<div data-widget-filter="Glas" data-widget-url="..."></div>

Men det kan også styres via en URL-paramter med et link som her ?filter=Pap,Papir.

Vis konfigurationen
json
{}
html
<div data-widget-url="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/config/filter29.json"></div>
<script src="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/widgetconfig.js"></script>

Relaterede eksempler

Der er desværre ingen eksempler, der bruger de samme komponenter.

Anvendte funktioner

Dette eksempel anvender ikke nogen komponenter.

Opdateret: