Skip to content

Tænd lag ved konfliktsøgning

Et relateret lag tændes (hvis det er slukket) når konfliktsøgningen finder noget på et target. Derudover aktiveres konfliktsøgningen med 'mapclick' kun når det relaterede lag er tændt. Søg f.eks. efter "Skansebo 1" for at finde en vedtaget lokalplan. Herved tændes laget automatisk hvis det ikke er tændt i forvejen.

Vis konfigurationen
json
{}
html
<div data-widget-url="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/config/conflict23.json"></div>
<script src="https://widget.cdn.septima.dk/3.3.1/widgetconfig.js"></script>

Relaterede eksempler

Der er desværre ingen eksempler, der bruger de samme komponenter.

Anvendte funktioner

Dette eksempel anvender ikke nogen komponenter.

Opdateret: